ID Pengguna
 Katalaluan
  Penyata Rasmi
Adun.Net Ver 4.2000
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang,Unit Dewan Undangan Negeri, Tingkat 49, KOMTAR, 10503 PULAU PINANG
Tel: +604-650-5146/5163/5155   Fax: +604-263-3642 E-mail:sitiasma@penang.gov.my
PERHATIAN!

Kajian Keberkesanan Perkhidmatan Online
Kerajaan Negeri Pulau Pinang 2014

Kajian ini adalah bagi mendapatkan pandangan daripada para pengguna mengenai perkhidmatan online (ePerkhidmatan) yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Hasil daripada kajian ini akan digunakan untuk meningkatkan kualiti ePerkhidmatan yang disediakan. Kajian dibuka sehingga 24 Disember 2014. Untuk menyertai, sila klik di sini