*/
Log Masuk
    Lupa Kata Laluan
Dijemput Tuan/Puan untuk melaksanakan penilaian Sistem Adun.Net bagi tujuan analisa dan penambahbaikan sistem. Atas penyertaan tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sila klik pautan seperti berikut.Statistik Carian

Kekerapan Carian Soalan & Jawapan Tertinggi Mengikut Perkara 2017
-- 265 Lihat
Tanah 176 Lihat
Kerajaan Tempatan 123 Lihat
Pembangunan 89 Lihat
ADUN 49 Lihat


* Data kekerapan adalah setakat 27/9/2015
Secara keseluruhan, sejumlah

carian telah dilakukan sepanjang tahun 2016,
manakala

sepanjang 2017.


Soalan paling kerap dilihat dalam tempoh 30 hari:daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Popular


60 hari


Popular


2017
Soalan paling popular sepanjang 2017:


Ahli Kawasan Berapit (Y.B. Encik Lau Chiek Tuan) bertanya kepada Ketua Menteri: 3. Apakah garis panduan yang diambil Kerajaan Tempatan (MPSP) terhadap pemasangan stesyen pemancar gelombang? Nyatakan: (a) Bilangan stesyen pemancar gelombang komunikasi yang dipasang atas bangunan dan senaraikan semua lokasi dengan tepat (termasuk yang haram)? (b) Syarat-syarat yang dikenakan terhadap pemasangan stesyen tersebut. Adakah pemilik stesyen perlu membayar sebarang bayaran? Jika ya, sila nyatakan jenis bayaran dan nilai bayaran? (c) Bilangan aduan (bersama lokasi yang terlibat) yang telah dikemukakan terhadap pemasangan stesyen sedemikian? (d) Tindakan dan langkah-langkah yang telah diambil terhadap aduan tersebut?
daripada ADUN: AHLI KAWASAN BERAPIT(YB ENCIK LAU CHIEK TUAN)     (0 paparan)     Lihat


Jelaskan : (a) Mengapakah tanah-tanah PDC tidak dijual terus kepada Syarikat Ikano untuk membangunkan IKEA tetapi dijual kepada ASPEN Group sebelum dijual kepada IKANO? (b) Adakah projek KOMTAR Walk satu kegagalan. Berapakah jumlah kerugian PDC kerana tiada pendapatan yang dapat dikutip sejak KOMTAR Walk ini diberikan kepada syarikat swasta? CATATAN: YB.DATO SERI SUK MOHON TUAN JADI KJAB (1) DAN PDC JADI KJAB (2) TK PTK(DUN) 27/10
daripada ADUN:     (1 paparan)     Lihat


Sejak kebelakangan ini Kerajaan Negeri didapati telah banyak menjual tanah-tanah miliknya. (a) Apakah terdapat syarikat-syarikat asing yang membelinya? (b) Jika ya, syarikat dari negara manakah yang telah membelinya dan berapakah sebutharga yang telah dijual?
daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat
Penyata Rasmi


* Kata Kunci akan digunakan untuk carian Soalan, Perkara, Jawapan dan Nama ADUN.

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Apakah kerajaan merasa perlu operasinya diteruskan?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 3. Sedarkah kerajaan bahawa ianya dalam keadaan yang tidak terurus?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 4. Apakah rancangan masa hadapan kedai-kedai tuak ini?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Sungai Puyu (Encik Loo Ah Dee) bertanya kepada Ketua Menteri: 6. Adakah projek pasar awam di Jalan Ong Yi How, Butterworth (lot 977, 1067, 1068, 1069, 439 Mukim 14) dibina oleh pihak swasta? Jika ya, apakah jenis pasar awam tersebut? Nyatakan keluasan bilangan tingkat bangunan pasar berkenaan dan berapakah gerai yang akan dibina?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Bukit Tengah (Dato’ Liang Thau Sang) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Bolehkah Y.A.B. Ketua Menteri beritahu bilakah pihak Tetuan Northern Waste Industries akan mengambilalih ‘solid waste management activities and public cleansing’ daripada pihak Majlis Perbandaran Seberang Perai dan Majlis Perbandaran Pulau Pinang secara interim?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Dipaparkan 1 - 5 drpd. 1,247 rekod
Halaman