*/
Log Masuk
    Lupa Kata Laluan
Dijemput Tuan/Puan untuk melaksanakan penilaian Sistem Adun.Net bagi tujuan analisa dan penambahbaikan sistem. Atas penyertaan tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sila klik pautan seperti berikut.Statistik Carian

Kekerapan Carian Soalan & Jawapan Tertinggi Mengikut Perkara 2019
-- 489 Lihat
Tanah 325 Lihat
Kerajaan Tempatan 274 Lihat
ADUN 165 Lihat
Pembangunan 161 Lihat


* Data kekerapan adalah setakat 27/9/2015
Secara keseluruhan, sejumlah

carian telah dilakukan sepanjang tahun 2018,
manakala

sepanjang 2019.


Soalan paling kerap dilihat dalam tempoh 30 hari:daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Popular


60 hari


Popular


2019
Soalan paling popular sepanjang 2019:


Ahli Kawasan Berapit (Y.B. Encik Lau Chiek Tuan) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Adakah punca banjir kilat pada 5 Ogos 1999 dan 25 Oktober 1999 telah dikenalpasti. (a) Jika telah dikenal pasti, sila nyatakan puncanya. (b) Berapa ramaikah penduduk/mangsa yang terlibat dalam banjir kilat tersebut? (c) Adakah jumlah kerugian akibat kedua-dua banjir kilat tersebut telah diketahui? Sila nyatakan. (d) Nyatakan tindakan yang diambil oleh kerajaan terhadap kerugian akibat kematian ternakan selepas banjir. Jika gantirugi berupa wang telah diberi, sila nyatakan jumlah tersebut.
daripada ADUN: AHLI KAWASAN BERAPIT(YB ENCIK LAU CHIEK TUAN)     (0 paparan)     Lihat


Nyatakan statistik bilangan ibu tunggal dan ibu tinggal sehingga setakat ini. Apakah hasrat dan perancangan Kerajaan Negeri untuk membantu golongan ini misalnya dari segi meningkatkan sumber pendapatan mereka, sokongan moral dan sebagainya? Sila huraikan.
daripada ADUN:     (1 paparan)     Lihat


(a) Adakah Kerajaan Negeri bercadang untuk menambahkan lagi peruntukan / bantuan kepada sektor perikanan seperti mewujudkan satu "One Stop Centre" pendaratan ikan yang lebih efektif dan efisien di Daerah Timur Laut? (b) Apakah bantuan dari Kerajaan Pusat kepada sektor perikanan di Pulau Pinang ?
daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat
Penyata Rasmi


* Kata Kunci akan digunakan untuk carian Soalan, Perkara, Jawapan dan Nama ADUN.

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Apakah kerajaan merasa perlu operasinya diteruskan?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 3. Sedarkah kerajaan bahawa ianya dalam keadaan yang tidak terurus?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 4. Apakah rancangan masa hadapan kedai-kedai tuak ini?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Sungai Puyu (Encik Loo Ah Dee) bertanya kepada Ketua Menteri: 6. Adakah projek pasar awam di Jalan Ong Yi How, Butterworth (lot 977, 1067, 1068, 1069, 439 Mukim 14) dibina oleh pihak swasta? Jika ya, apakah jenis pasar awam tersebut? Nyatakan keluasan bilangan tingkat bangunan pasar berkenaan dan berapakah gerai yang akan dibina?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Bukit Tengah (Dato’ Liang Thau Sang) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Bolehkah Y.A.B. Ketua Menteri beritahu bilakah pihak Tetuan Northern Waste Industries akan mengambilalih ‘solid waste management activities and public cleansing’ daripada pihak Majlis Perbandaran Seberang Perai dan Majlis Perbandaran Pulau Pinang secara interim?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Dipaparkan 1 - 5 drpd. 1,247 rekod
Halaman