*/
Log Masuk
    Lupa Kata Laluan
Dijemput Tuan/Puan untuk melaksanakan penilaian Sistem Adun.Net bagi tujuan analisa dan penambahbaikan sistem. Atas penyertaan tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sila klik pautan seperti berikut.Statistik Carian

Kekerapan Carian Soalan & Jawapan Tertinggi Mengikut Perkara 2019
-- 489 Lihat
Tanah 325 Lihat
Kerajaan Tempatan 274 Lihat
ADUN 165 Lihat
Pembangunan 161 Lihat


* Data kekerapan adalah setakat 27/9/2015
Secara keseluruhan, sejumlah

carian telah dilakukan sepanjang tahun 2018,
manakala

sepanjang 2019.


Soalan paling kerap dilihat dalam tempoh 30 hari:daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Popular


60 hari


Popular


2019
Soalan paling popular sepanjang 2019:


Ahli Kawasan Berapit (Y.B. Encik Lau Chiek Tuan) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Adakah punca banjir kilat pada 5 Ogos 1999 dan 25 Oktober 1999 telah dikenalpasti. (a) Jika telah dikenal pasti, sila nyatakan puncanya. (b) Berapa ramaikah penduduk/mangsa yang terlibat dalam banjir kilat tersebut? (c) Adakah jumlah kerugian akibat kedua-dua banjir kilat tersebut telah diketahui? Sila nyatakan. (d) Nyatakan tindakan yang diambil oleh kerajaan terhadap kerugian akibat kematian ternakan selepas banjir. Jika gantirugi berupa wang telah diberi, sila nyatakan jumlah tersebut.
daripada ADUN: AHLI KAWASAN BERAPIT(YB ENCIK LAU CHIEK TUAN)     (0 paparan)     Lihat


Nyatakan statistik bilangan ibu tunggal dan ibu tinggal sehingga setakat ini. Apakah hasrat dan perancangan Kerajaan Negeri untuk membantu golongan ini misalnya dari segi meningkatkan sumber pendapatan mereka, sokongan moral dan sebagainya? Sila huraikan.
daripada ADUN:     (1 paparan)     Lihat


(a) Adakah Kerajaan Negeri bercadang untuk menambahkan lagi peruntukan / bantuan kepada sektor perikanan seperti mewujudkan satu "One Stop Centre" pendaratan ikan yang lebih efektif dan efisien di Daerah Timur Laut? (b) Apakah bantuan dari Kerajaan Pusat kepada sektor perikanan di Pulau Pinang ?
daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat
Penyata Rasmi


* Kata Kunci akan digunakan untuk carian Soalan, Perkara, Jawapan dan Nama ADUN.

X. Ahli Kawasan Bertam (Encik Hilmi bin Haji Abdul Rashid) bertanya kepada Ketua Menteri: 1. Berkaitan dengan Pihak Berkuasa Air Pulau Pinang (PBA), Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP): ( a) Berapakah bilangan dan di manakah lokasi tanah Pihak Berkuasa/ Majlis yang dimajukan secara persendirian dan usahasama daripada 1992 hingga 1998? ( b) Apakah nama dan alamat pemaju usahasama bagi tanah tersebut? ( c) Berapakah hasil yang diperolehi oleh Pihakberkuasa/ Majlis berkenaan daripada pembangunan tanah tersebut dari segi harga jualan atau sewa?
Perkara: Pembangunan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 15. Pembinaan Kompleks Pejabat Daerah seperti di Kepala Batas dan di Bukit Mertajam perlu mendapat kepujian. Bilakah kompleks sedemikian di bina di daerah lain?
Perkara: Pembangunan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 16. Apakah ada rancangan kerajaan membina kompleks Jabatan Agama Islam di setiap daerah? Jika ada, bilakah ia akan dibina dan sebutkan lokasinya?
Perkara: Pembangunan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Batu Lancang (Puan Chong Eng) bertanya kepada Ketua Menteri: 7. Bagi tahun 1998 dan 1999, apakah projek pembangunan dan pembinaan infrastruktur yang akan dilaksanakan di KADUN Batu Lancang, KADUN Kebun Bunga, KADUN Mak Mandin dan KADUN Teluk Bahang oleh Kerajaan Negeri dan Majlis Perbandaran Pulau Pinang/Majlis Perbandaran Seberang Perai? Nyatakan projek-projek ini dan beri butiran mengenai jenis projek, anggaran perbelanjaan, lokasi dan bila ia akan dilaksanakan.
Perkara: Pembangunan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Batu Lancang (Puan Chong Eng) bertanya kepada Ketua Menteri: 20. Senaraikan projek-projek pembangunan yang berada diparas 75 meter dan ke atas. Nyatakan lokasi, jenis pembangunan, pemajunya dan tarikh pelan diluluskan.
Perkara: Pembangunan     DUN: -
Lihat

Dipaparkan 1 - 5 drpd. 1,039 rekod
Halaman