*/
Log Masuk
    Lupa Kata Laluan
Dijemput Tuan/Puan untuk melaksanakan penilaian Sistem Adun.Net bagi tujuan analisa dan penambahbaikan sistem. Atas penyertaan tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sila klik pautan seperti berikut.Statistik Carian

Kekerapan Carian Soalan & Jawapan Tertinggi Mengikut Perkara 2017
-- 265 Lihat
Tanah 176 Lihat
Kerajaan Tempatan 123 Lihat
Pembangunan 89 Lihat
ADUN 49 Lihat


* Data kekerapan adalah setakat 27/9/2015
Secara keseluruhan, sejumlah

carian telah dilakukan sepanjang tahun 2016,
manakala

sepanjang 2017.


Soalan paling kerap dilihat dalam tempoh 30 hari:daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Popular


60 hari


Popular


2017
Soalan paling popular sepanjang 2017:


Ahli Kawasan Berapit (Y.B. Encik Lau Chiek Tuan) bertanya kepada Ketua Menteri: 3. Apakah garis panduan yang diambil Kerajaan Tempatan (MPSP) terhadap pemasangan stesyen pemancar gelombang? Nyatakan: (a) Bilangan stesyen pemancar gelombang komunikasi yang dipasang atas bangunan dan senaraikan semua lokasi dengan tepat (termasuk yang haram)? (b) Syarat-syarat yang dikenakan terhadap pemasangan stesyen tersebut. Adakah pemilik stesyen perlu membayar sebarang bayaran? Jika ya, sila nyatakan jenis bayaran dan nilai bayaran? (c) Bilangan aduan (bersama lokasi yang terlibat) yang telah dikemukakan terhadap pemasangan stesyen sedemikian? (d) Tindakan dan langkah-langkah yang telah diambil terhadap aduan tersebut?
daripada ADUN: AHLI KAWASAN BERAPIT(YB ENCIK LAU CHIEK TUAN)     (0 paparan)     Lihat


Jelaskan : (a) Mengapakah tanah-tanah PDC tidak dijual terus kepada Syarikat Ikano untuk membangunkan IKEA tetapi dijual kepada ASPEN Group sebelum dijual kepada IKANO? (b) Adakah projek KOMTAR Walk satu kegagalan. Berapakah jumlah kerugian PDC kerana tiada pendapatan yang dapat dikutip sejak KOMTAR Walk ini diberikan kepada syarikat swasta? CATATAN: YB.DATO SERI SUK MOHON TUAN JADI KJAB (1) DAN PDC JADI KJAB (2) TK PTK(DUN) 27/10
daripada ADUN:     (1 paparan)     Lihat


Sejak kebelakangan ini Kerajaan Negeri didapati telah banyak menjual tanah-tanah miliknya. (a) Apakah terdapat syarikat-syarikat asing yang membelinya? (b) Jika ya, syarikat dari negara manakah yang telah membelinya dan berapakah sebutharga yang telah dijual?
daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat
Penyata Rasmi


* Kata Kunci akan digunakan untuk carian Soalan, Perkara, Jawapan dan Nama ADUN.

X. Ahli Kawasan Bertam (Encik Hilmi bin Haji Abdul Rashid) bertanya kepada Ketua Menteri: 1. Berkaitan dengan Pihak Berkuasa Air Pulau Pinang (PBA), Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP): ( a) Berapakah bilangan dan di manakah lokasi tanah Pihak Berkuasa/ Majlis yang dimajukan secara persendirian dan usahasama daripada 1992 hingga 1998? ( b) Apakah nama dan alamat pemaju usahasama bagi tanah tersebut? ( c) Berapakah hasil yang diperolehi oleh Pihakberkuasa/ Majlis berkenaan daripada pembangunan tanah tersebut dari segi harga jualan atau sewa?
Perkara: Pembangunan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 15. Pembinaan Kompleks Pejabat Daerah seperti di Kepala Batas dan di Bukit Mertajam perlu mendapat kepujian. Bilakah kompleks sedemikian di bina di daerah lain?
Perkara: Pembangunan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 16. Apakah ada rancangan kerajaan membina kompleks Jabatan Agama Islam di setiap daerah? Jika ada, bilakah ia akan dibina dan sebutkan lokasinya?
Perkara: Pembangunan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Batu Lancang (Puan Chong Eng) bertanya kepada Ketua Menteri: 7. Bagi tahun 1998 dan 1999, apakah projek pembangunan dan pembinaan infrastruktur yang akan dilaksanakan di KADUN Batu Lancang, KADUN Kebun Bunga, KADUN Mak Mandin dan KADUN Teluk Bahang oleh Kerajaan Negeri dan Majlis Perbandaran Pulau Pinang/Majlis Perbandaran Seberang Perai? Nyatakan projek-projek ini dan beri butiran mengenai jenis projek, anggaran perbelanjaan, lokasi dan bila ia akan dilaksanakan.
Perkara: Pembangunan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Batu Lancang (Puan Chong Eng) bertanya kepada Ketua Menteri: 20. Senaraikan projek-projek pembangunan yang berada diparas 75 meter dan ke atas. Nyatakan lokasi, jenis pembangunan, pemajunya dan tarikh pelan diluluskan.
Perkara: Pembangunan     DUN: -
Lihat

Dipaparkan 1 - 5 drpd. 1,039 rekod
Halaman