MESYUARAT KEDUA PENGGAL KEEMPAT DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KEDUABELAS
24/10/2011
Soalan Berapakah gaji Y.A.B. Ketua Menteri dan semua elaun yang diterima sebagai Ketua Menteri.
Dun -
Exco
Perkara --

Jawapan
1. Gaji Y.A.B Ketua Menteri adalah berjumlah RM14,175.15 sebulan. Manakala elaun bulanan yang diterima oleh Y.A.B Ketua Menteri adalah berjumlah RM16,612.79 meliputi Elaun Ahli Dewan, Elaun Keraian, Isi rumah dan Elaun Khas. Kesemua bayaran yang diterima ini adalah sebagaimana yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri.
Kembali