MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KETIGA BELAS
30/04/2015 12:00:00 PM
Soalan Caj Levi Bilik Penginapan oleh Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP). (a) Berapa jumlah Caj yang dikenakan? (b) Senaraikan hotel yang dikenakan. (c) Jumlah kutipan yang diterima sejak dikuatkuasakan.
Dun -
Exco
Perkara --

Jawapan
(a) Caj yang dikenakan bagi Fi Kerajaan Tempatan adalah berdasarkan penarafan bintang hotel-hotel berkenaan iaitu RM2.00 untuk hotel bertaraf 3 bintang dan ke bawah. Manakala RM3.00 untuk hotel bertaraf 3 bintang keatas bagi penginapan semalam.

(b) Senarai hotel yang didaftar dalam senarai pembayaran levi berdasarkan penarafan bintang adalah seperti di Lampiran 'A'.

(c) Caj Fi Kerajaan Tempatan yang telah dikutip oleh MPPP sejak dikuatkuasakan mulai Julai 2014 adalah seperti di Lampiran 'B'.
Kembali