MESYUARAT PERTAMA PENGGAL PERTAMA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KESEPULUH
Soalan Ahli Kawasan Sungai Dua (Y.B. Encik Jasmin bin Mohamed) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Bilakah projek jalanraya dari Nyior Sebatang ke Labuh Banting akan dilaksanakan.
Dun -
Exco YB DATI KOAY KAR HUAH
Perkara Kemudahan Awam

Jawapan

YB DATO' KOAY KAR HUAH MENJAWAB BAGI PIHAK KETUA MENTERI:

2. Projek ini telah diserah balik kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar Malaysia (KPLB) melalui Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR Malaysia atas permintaan KPLB sendiri.


Kembali