MESYUARAT KEDUA PENGGAL KEEMPAT DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KEDUABELAS
24/10/2011
Soalan Di KADUN Sungai Pinang, sila kemukakan maklumat terperinci tentang senarai nama pemegang TOL. Berapa lamakah tempoh masa yang diberikan, tempoh akan tamat dan keluasan tanah yang diberikan kepada pemegang TOL?
Dun -
Exco
Perkara --

Jawapan
5. Senarai Pemegang TOL yang berkuatkuasa bagi KADUN Sungai Pinang adalah seperti di Lampiran A.

Tempoh setiap TOL yang dikeluarkan akan tamat pada 31 Disember tiap-tiap tahun dan boleh diperbaharui secara tahunan sehingga TOL tersebut dibatalkan. Sekiranya TOL tidak diperbaharui, TOL tersebut akan terbatal dengan sendirinya.

Kembali