MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEDUA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KETIGA BELAS
19/05/2014
Soalan Keperluan mewujudkan serta menggazetkan Tanah Warisan Melayu di Pulau Pinang contohnya perkampungan Melayu di Batu Uban dan Tanjong Tokong telah disuarakan oleh Persatuan Melayu Pulau Pinang. Memandangkan penduduk berbangsa Melayu adalah merupakan penduduk paling awal di Pulau Pinang, apakah pandangan Kerajaan Negeri mengenai cadangan Persatuan Melayu Pulau Pinang?
Dun -
Exco YAB. KETUA MENTERI
Perkara Tanah

Jawapan
Pewartaan Kampung Warisan Melayu di Batu Uban dan Tanjung Tokong adalah di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan menerusi Akta Warisan Kebangsaan.
Disediakan oleh : Puan Siti Zuraida Binti Napi
Disemak oleh : Puan Hafidzah Binti Hassan
Kembali