MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEDUA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KETIGA BELAS
19/05/2014
Soalan Berapakah peratusan pemilikan tanah mengikut etnik pada tahun 2013 di setiap daerah?
Dun -
Exco YAB. KETUA MENTERI
Perkara Tanah

Jawapan
22. (a) Mengikut rekod sistem e-tanah, peratusan pemilikan tanah mengikut etnik bagi tahun 2013 mengikut daerah adalah seperti berikut:

DAERAH
MELAYU (%)
CINA (%)
INDIA (%)
LAIN-LAIN (%)
DTL
6.45
53.63
3.34
36.58
DBD
18.95
37.23
3.53
40.29
SPU
26
24.29
2.81
46.9
SPT
13.63
38.16
5.03
43.18
SPS
16.49
35.58
7.35
40.58

(b) Pemilikan mengikut kaum adalah milikan individu sahaja. Manakala pemilikan di bawah kategori lain-lain adalah milikan oleh syarikat, persatuan, koperasi dan agensi-agensi kerajaan.
Kembali