MESYUARAT PERTAMA PENGGAL PERTAMA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KESEPULUH
Soalan
Dun -
Exco YAB. KETUA MENTERI
Perkara Pembangunan

Jawapan


Kembali