MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEDUA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KETIGA BELAS
19/05/2014
Soalan Sila senaraikan pengarah-pengarah serta tarikh pelantikan mereka bagi kesemua syarikat termasuk syarikat induk dan anak-anak syarikat di bawah PBA Holdings Berhad.
Dun -
Exco YAB. KETUA MENTERI
Perkara PBAPP

Jawapan
2. Senarai pengarah-pengarah bagi kesemua syarikat di bawah PBA Holdings Berhad dan juga tarikh pelantikan mereka seperti di Lampiran A.

(a). PBA Holdings Berhad (PBAHB) adalah merupakan sebuah syarikat persendirian yang disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) di mana Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui State Secretary Incorporated (SSI) mempunyai pegangan saham sebanyak 55%.
Senarai Ahli Lembaga Pengarah PBAHB adalah seperti di Lampiran A


(b). Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd (PBAPP) adalah merupakan sebuah anak syarikat di bawah PBA Holdings Berhad (PBAHB) di mana membekalkan perkhidmatan air ke seluruh negeri Pulau Pinang.
Senarai Ahli Lembaga Pengarah PBAPP adalah seperti di Lampiran B.
Kembali