MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEDUA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KETIGA BELAS
19/05/2014
Soalan Kenapa Kerajaan Negeri memperuntukkan RM23 juta untuk Pasar Awam Seberang Jaya dan Gerai Makan Lengkok Tenggiri tetapi permohonan membina Taman Rekreasi Bersepadu Taman Guar Perahu yang hanya RM8 juta untuk kemudahan 28 kampung dan 3 taman tidak dipertimbangkan setelah satu-satunya Taman Rekreasi Empangan Mengkuang ditutup hingga Oktober 2016?
Dun -
Exco YB. CHOW KON YEOW
Perkara --

Jawapan
Kembali