MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KETIGA BELAS
30/04/2015 12:00:00 PM
Soalan (i) Huraikan tindakan kerajaan atas bukit yang digondolkan secara haram di atas (a) lot 11396 (b) lot 271 (c) lot 9811-9841, MK13,DTL (ii) Mengapa pelan mitigasi masih belum dilaksanakan. Apakah polisi hijau dan pembangunan bukit berisiko dan terhad atas ketinggian 250kaki ke atas masih dikekalkan?
Dun -
Exco
Perkara --

Jawapan
Kembali