MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KESEBELAS
Soalan (a) Nyatakan syarikat-syarikat yang mana kerajaan negeri mempunyai kepentingan (GLC) di Negeri Pulau Pinang. (b) Nyatakan nama semua lembaga pengarah dan CEO syarikat-syarikat tersebut.
Dun -
Exco YABKM
Perkara Perdagangan

Jawapan
SOALAN BERTULIS OLEH YB IR MANSOR BIN MUSA
(AHLI KAWASAN BATU MAUNG)

SOALAN 1W - 8 (ID 63)

a) Nyatakan syarikat-syarikat yang mana kerajaan negeri mempunyai kepentingan (GLC) di negeri Pulau Pinang?

b) Nyatakan nama semua lembaga pengarah dan CEO syarikat-syarikat tersebut?


JAWAPAN OLEH YAB KETUA MENTERI

a. Syarikat-syarikat yang mana kerajaan negeri mempunyai kepentingan (GLC) di
Negeri Pulau Pinang adalah seperti berikut:-
i. PBA Holdings Berhad,
ii. Island Golf Properties Bhd*
iii. PDC Premier Holdings Sdn Bhd*
iv. PDC Properties Sdn Bhd*
v. Penevents Sdn Bhd**
vi. PDC Consultancy Sdn Bhd**
vii. PDC Setia Urus Sdn Bhd**
viii. PDC Nusabina Sdn Bhd**
ixi. PDC Telecommunication Services Sdn Bhd**
x. PDC Aquaculture Sdn Bhd**

* Pegangan ekuiti di bawah Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC)
** Pegangan ekuiti di bawah Premier Holdings Sdn Bhd


b. Berikut adalah Lembaga Pengarah dan CEO syarikat-syarikat tersebut:-

i. PBA Holdings Berhad (Ekuiti Kerajaan Negeri 55%, PDC 10%)

Ahli-ahli Lembaga Pengarah PBA Holdings Berhad terdiri daripada:
1. Y.A.B. Tan Sri Dr. Koh Tsu Koon - Pengerusi
2. Y.B. Dato’ Seri Abd. Rashid bin Abdullah - Timbalan Pengerusi
3. Y.B. Dato’ Koay Kar Huah
4. Y.B. Dato’ Jamaludin bin Hasan
5. Y.B. Dato’ Hinshawati bt Shariff
6. Y.Bhg. Dato’ Ng Kam Cheung
7. Y.Bhg. Dato' Chew Kong Seng
8. Y.Bhg. Dato' Dr. M. Shanmughalingam
9. Y.Bhg. Dato' Haji Adlan bin Hj Mohamed Daud
Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) : Y.Bhg Dato’ Ir. Liew Chook San


ii. Island Golf Properties Bhd (Ekuiti PDC 100%)

Ahli-ahli Lembaga Pengarah Island Golf Properties Bhd adalah terdiri daripada:
1. Y.B. Teng Chang Yeow - Pengerusi
2. Y.B. Syed Amerruddin b. Dato’ Haji Syed Ahmad -Timbalan Pengerusi
3. Encik Rosli Jaafar
4. Encik Abd Rahim Isahak
5. Puan Zainun Abd Rahman
6. Encik K. Baskaran
7. Encik Leong Choon Cheong
8. Encik Ong Peng Nam
9. Encik M. Mariappa
Pengurus : Encik Mohd Yazid Jalil


iii. PDC Premier Holdings Sdn Bhd (PDC PHSB) (Ekuiti PDC 100%)

Ahli-ahli Lembaga Pengarah PDC Premier Holdings Sdn Bhd adalah terdiri daripada:
1. Encik Rosli Jaafar - Pengerusi
2. Encik Abdul Rahim Isahak
3. Puan Zainun Abd Rahman
4. Puan Lim Beng See
Pengurus Korporat : Encik Shahril Cheah

iv. PDC Properties Sdn Bhd (Ekuiti PDC PHSB 100%)

Ahli-ahli Lembaga Pengarah PDC Properties Sdn Bhd adalah terdiri daripada:
1. Encik Rosli Jaafar - Pengerusi
2. Encik Abdul Rahim Isahak
3. Puan Zainun Abdul Rahman
4. Encik Mohd Bazid Hj. Abd Kahar
5. Puan Lim Beng See
Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) : Encik Osman Kallahan

v. Penevents Sdn Bhd (Ekuiti PDC PHSB 100%)

Ahli-ahli Lembaga Pengarah Penevents Sdn Bhd adalah terdiri daripada:
1. Puan Suzana Hassan
2. Puan Nor Aznita Hj. Zainuddin
3. Encik Mohd Suhaimi Akhdzari

vi. PDC Consultancy Sdn Bhd (Ekuiti PDC PHSB 100%)

Ahli-ahli Lembaga Pengarah PDC Consultancy Sdn Bhd adalah terdiri daripada:
1. Encik Rosli Jaafar - Pengerusi
2. Encik Idrus Mat
3. Puan Lim Beng See
4. Encik Jamil Ibrahim
Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif : Encik Khairil Faizi b. Abd Majid

vii. PDC Setia Urus Sdn Bhd (Ekuiti PDC PHSB 100%)

Ahli-ahli Lembaga Pengarah PDC Setia Urus Sdn Bhd adalah terdiri daripada:
1. Encik Rosli Jaafar - Pengerusi
2. Encik Mohd Bazid Hj. Abd Kahar
3. Puan Che Puteh Daud
4. Encik Yeoh Lean Huat
5. Encik Sabarul Aswadi Abdul Jalil
Ketua Pegawai Eksekutif : Encik Ori b. Dan

viii. PDC Nusabina Sdn Bhd (Ekuiti PDC PHSB 95%)

Ahli-ahli Lembaga Pengarah PDC Nusabina Sdn Bhd adalah terdiri daripada:
1. Encik Rosli Jaafar - Pengerusi
2. Encik Idrus Mat
3. Encik Jamil Ibrahim
4. Cik Norhaslina Abd Rashid
Ketua Pegawai Eksukutif (CEO) : Encik Yusof b. Ismail

ix. PDC Telecommunication Services Sdn Bhd (Ekuiti PDC PHSB 60%)

Ahli-ahli Lembaga Pengarah PDC Telecommunication Services Sdn Bhd adalah terdiri daripada:
1. Encik Rosli Jaafar - Pengerusi
2. Encik K. Gopalan
3. Encik Aziz Bakar
4. Puan Tan Lee Lee
Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) : Encik Malek b. Omar

x. PDC Aquaculture Sdn Bhd (Ekuiti PDC PHSB 60%)

Ahli-ahli Lembaga Pengarah PDC Aquaculture Sdn Bhd adalah terdiri daripada:
1. Encik Rosli Jaafar - Pengerusi
2. Dato’ Goh Cheng Liang
3. Tuan Syed Azahar b. Syed Ellias
4. Encik Mohd Bazid bin Hj. Abdul Kahar
5. Puan Suzana Hassan
Pengurus : Tuan Syed Amran b. Dato’ Syed OmarKembali