MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEEMPAT DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KESEMBILAN
Soalan Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 4. Apakah rancangan masa hadapan kedai-kedai tuak ini?
Dun -
Exco Y.A.B.KETUA MENTERI
Perkara Kerajaan Tempatan

Jawapan


Ketua Menteri:

4. Rancangan masa hadapan kedai-kedai tuak ini adalah bergantung kepada kajian yang sedang dijalankan oleh Kerajaan Negeri samada untuk menswastakan ataupun menguruskan secara kontrak perkhidmatan kedai-kedai tuak di Pulau Pinang.

Sekiranya rancangan ini dilaksanakan secara menyeluruh, Kerajaan Negeri hanya akan terlibat di dalam urusan pelesenan dan pelaksanaan undang-undang sahaja.


Kembali