MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEEMPAT DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KESEMBILAN
Soalan X. Ahli Kawasan Bertam (Encik Hilmi bin Haji Abdul Rashid) bertanya kepada Ketua Menteri: 1. Berkaitan dengan Pihak Berkuasa Air Pulau Pinang (PBA), Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP): ( a) Berapakah bilangan dan di manakah lokasi tanah Pihak Berkuasa/ Majlis yang dimajukan secara persendirian dan usahasama daripada 1992 hingga 1998? ( b) Apakah nama dan alamat pemaju usahasama bagi tanah tersebut? ( c) Berapakah hasil yang diperolehi oleh Pihakberkuasa/ Majlis berkenaan daripada pembangunan tanah tersebut dari segi harga jualan atau sewa?
Dun -
Exco KETUA MENTERI
Perkara Pembangunan

JawapanKetua Menteri:

1. Butir-butir tanah MPPP, MPSP dan PBA yang dimajukan daripada 1992 hingga 1998 adalah seperti dalam Lampiran A, B, dan C.

LAMPIRAN `A’


(a) Majlis Perbandaran Pulau Pinang


Nama Projek Lokasi Samada Dimajukan Nama & Alamat Hasil Yang Diperolehi
Oleh MPPP atau Pemaju Usahasama Oleh MPPP
Usahasama


Kompleks Pasar Jalan Tanjung MPPP - Sewa gerai @
dan Balai Rakyat Bunga RM130,179 setahun dan
Tanjung Bunga balai rakyat @ RM8,761 setahun

Pasar Bayan Baru Jalan Mayang MPPP - Belum siap
Pasir


Kompleks Sukan Lintang Paya Dibina dan dibayar - RM60 bayaran nominal
Desa Permata Terubong oleh pemaju perumahan untuk pajakan balik
atas tanah yang selama 60 tahun
diserahkanolehnya
kepada Majlis


Kompleks Jalan Free MPPP South Hill Sewa gerai @ RM1,500
penjaja School Development sebulan
Taman Free Sdn. Bhd., 49,
School Lebuh Pantai,
10300 Pulau
Pinang

Balai Rakyat Jalan Patani MPPP - RM19,835 sebulan

Kompleks Jalan Tun Dr. MPPP - RM21 juta untuk 9
Stadium Awang tahun
Tertutup

Kompleks Beli Jalan Burma Dipajakkan selama Pangkal Permata (M) RM18,712,266
Belah Taman 99 tahun melalui Sdn. Bhd., Tingkat
Midlands tender awam Bawah, Wisma
Pen-Group,
37, Jalan Anson,
10400 Pulau Pinang

Bangunan Lebuh Union MPPP - Belum siap
Bertingkat
Letak
Kereta

Program Jalan Sungai MPPP - Belum siap
Perumahan
Bagi Golongan
Rakyat
Termiskin


LAMPIRAN ‘B’

MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
(TANAH-TANAH DIMAJUKAN SECARA PERSENDIRIAN)

BIL. NAMA/LOKASI PROJEK HASIL (KUTIPAN SEWA)
1. Pasar Awam Simpang, S.P.S. Sewa Gerai
RM7,470.00 sebulan

2. Pasar Awam, Tasek Gelugor, SPU Sewa Gerai
RM4,300.00 sebulan

3. Pasar Awam, Sungai Bakap, SPS. Sewa Gerai
RM5,230.00 sebulan

4. Kompleks Penjaja, Sewa Gerai
Di Persimpangan Jalan Sembilang RM3,420.00
2 dan lengkok Semilang,
Seberang Jaya, SPT.

5. Kompleks Gerai Makanan, Sewa Gerai
Taman Selat, Butterworth, RM3,420.00
Seberang Perai Utara.

6. Kompleks Penjaja, Sewa Gerai
Taman Mohd. Amin, RM1,620.00
Kpg. Pertama, permatang Pauh,
Seberang Perai Tengah.

7. Selera Taman Sentosa, Dalam Pembinaan
Bukit Mertajam,
Seberang Perai Tengah.


LAMPIRAN ‘C’

TANAH-TANAH PIHAK BERKUASA AIR PULAU PINANG
YANG DISEWAKAN KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT SWASTA
UNTUK DIMAJUKAN.

Bil. Projek Lokasi Nama dan Alamat pemaju Sewa Tahunan

1. Gelanggang Squash 297 Seksyen 4, Squash Development Sdn.Bhd., RM12,000.00 setahun
Bukit Dumbar 2-F Standard Chartered
Bank Chambers, Lebuh pantai,
P.P.

2. Gelanggang Badminton 297 Seksyen 4, Choong Sporting Management RM 8,000.00
Bukit Dumbar Sdn. Bhd.
Badminton International
Penang,Bukit Dumbar
11700 Gelugor,P.P.

3. Kem Pengakap 229 Mk. 17, Persatuan Pengakap Malaysia RM 100.00
diJalan Air Terjun Daerah Timur Laut Negeri, P.Pinang,
33 Jalan Seledang,
11600 P.Pinang.

4. Stor Barang-barang 3655 Mk. 18, Low Theon & Sons Sdn. Bhd., RM40,008.36
(Sementara)diJalan Daeah Timur Laut 88-1 Jln. Masjid Negeri,
Air Terjun 11600 P. Pinang.

5. Zoo Rama-rama, 380 & 384 Butterfly House(Pg)Sdn.Bhd. RM45,840.00
Teluk Bahang 29,Jln.Osman b.Abdul Rahman,
Hillside,11200 Tanjung Bungah,
P.Pinang.

6. Stesen Radio Bukit Toh Allang Mutiara Telecommunication RM33,600.00
Sdn. Bhd.
2002, Tingkat perusahaan Satu,
Kawasan Perusahaan Perai,
13600 Perai.

7. Stesen Radio Celcom (M)Sdn. Bhd,
Wisma Celcom,
245, Jalan Burmah,
10350 P. Pinang.


(1) Pulau Pinang. 212 Mk. 16 Celcom (M)Sdn. Bhd, RM16,800.00
Daerah Timur Laut Wisma Celcom,
245, Jalan Burmah,
10350 P. Pinang.
Air Itam


Bukit Gedong 8471 Mk. 12, Celcom (M)Sdn. Bhd, RM16,800.00
Daerah Barat Daya Wisma Celcom,
245, Jalan Burmah,
10350 P. Pinang.


Pearl Hill 1664 Daerah Celcom (M)Sdn. Bhd, RM16,800.00
Timur Laut Wisma Celcom
245, Jalan Burmah,
10350 P. Pinang.

Bukit Dumbar 297 Daerah Timur Celcom (M)Sdn. Bhd, RM33,600.00
Laut Wisma Celcom,
245, Jalan Burmah,
10350 P. Pinang.

Bil. Projek Lokasi Nama dan Alamat pemaju Sewa Tahunan

Batu Feringghi 443 Mk. 17 Celcom (M)Sdn. Bhd, RM16,800.00
Daerah Timur Laut Wisma Celcom,
245, Jalan Burmah,
10350 P. Pinang.

Stesen Radio
(ii) Seberang Perai

Bukit Mertajam 852 Mk. 17 Celcom (M)Sdn. Bhd, RM16,800.00
Seberang Perai Wisma Celcom,
Tengan 245, Jalan Burmah,
10350 P. Pinang.

Penaga 1047 Mk. 4, Celcom (M)Sdn. Bhd, RM16,800.00
Seberang Perai Wisma Celcom
Utara 245, Jalan Burmah,
10350 P. Pinang.

Jawi, Seberang 30 Mki 12, Celcom (M)Sdn. Bhd, RM16,800.00
Perai Selatan Seberang Perai Wisma Celcom
Selatan 245, Jalan Burmah,
10350 P. Pinang.

Bukit Toh Allang 469 Mk. 13, Celcom (M)Sdn. Bhd, RM16,800.00
Seberang Perai Wisma Celcom,
Selatan 245, Jalan Burmah,
10350 P. Pinang.
Kembali