MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEEMPAT DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KESEMBILAN
Soalan Ahli Kawasan Batu Lancang (Puan Chong Eng) bertanya kepada Ketua Menteri: 7. Bagi tahun 1998 dan 1999, apakah projek pembangunan dan pembinaan infrastruktur yang akan dilaksanakan di KADUN Batu Lancang, KADUN Kebun Bunga, KADUN Mak Mandin dan KADUN Teluk Bahang oleh Kerajaan Negeri dan Majlis Perbandaran Pulau Pinang/Majlis Perbandaran Seberang Perai? Nyatakan projek-projek ini dan beri butiran mengenai jenis projek, anggaran perbelanjaan, lokasi dan bila ia akan dilaksanakan.
Dun -
Exco DATO' DR. HILMI BIN HJ. YAHAYA
Perkara Pembangunan

Jawapan


DATO' DR. HILMI BIN HJ. YAHAYA

7. Projek-projek pembangunan dan pembinaan infrastruktur yang sedang atau dicadang dilaksanakan di KADUN Batu Lancang, KADUN Kebun Bunga dan KADUN Teluk Bahang oleh Kerajaan Negeri dan MPPP/MPSP bagi tahun 1998 dan 1999 adalah seperti tercatat di bawah. Ini tidak termasuk projek-projek yang sedang dirancang tetapi belum ditetapkan dalam Belanjawan 1999. KADUN Mak Mandin tidak lagi wujud.

KADUN KEBUN BUNGA

BIL Projek JADUAL PELAKSANAAN ANGGARAN KOS(RM) CATATAN

1. Membina Tapak Konkrit Jangka bermula Ogos 1998 150,000
atas parit utama di Jalan
Cantonment

2. Membina dan Membaiki Tapak Jangka Bermula November 1998 50,000
Konkrit di Jalan Kelawai

3. Membina dan Membaiki Kerja sedang dilaksanakan 184,939.65
Gegili & Bebendul di Jalan
Perak, Jalan Burma (Jalan
Pangkor- Jalan Jones)

4. Meninggitaraf Laluan Kerja sedang dilaksanakan 64,013.35
Pejalankaki di Jalan Burma
(Jalan Pangkor-Jalan Jones)

5. Membina Bebendul di Lebuhraya Kerja sedang dilaksanakan 139,986
Peel dan Lebuh Raya Codrington


6. Membina & Membaiki Ruang Kerja sedang dilaksanakan 49,250.72
Pejalankaki di Lebuhraya
Berjaya


7. Pembinaan Bulatan Lalu-Lintas Jangka bermula Jun 1998 3,000
di Persimpangan Jalan
Utama/Jalan Gottlieb
(untuk melicinkan aliran
lalulintas)


8. Pembinaan Jejantas Pejalan kaki Jangka bermula Mac 1999 300,000
di Jalan Air Hitam di antara
Jalan Sekolah La Salle dan Jalan
Ibbetson (untuk meningkatkan
keselamatan melintas jalan)

9. Pembinaan sambungan Jalan Jangka bermula Ogos 1998 630,000
Sepoy Lines. Ia akan
menyambung Jalan Sepoy Lines
sedia ada dengan Persimpangan
Jalan Macalister/Jalan cantoment

10. Menaiktaraf Jalan Mount Erskine 1998/1999 2,663,765.00KADUN BATU LANCANG

BIL Projek JADUAL PELAKSANAAN ANGGARAN KOS(RM) CATATAN

1. Pembinaan jejambat jenis Jangka bermula 7,000,000
‘Autopont’ di Jalan Masjid September 1998
Negeri

2. Kerja-kerja pelebaran Jalan Jangka bermula 500,000
Masjid Negeri antara Jalan Tan September 1998
Sri Teh Ewe Lim dan Jalan Free
School.(berkaitan dengan
pembinaan ‘Autopont’)


3. Pemasangan lampu isyarat Jangka bermula Mac 1999 100,000
di Persimpangan Jalan Masjid
Negeri /Jalan Besi (Berkaitan
dengan pembinaan ‘Autopont’)

4. Pelebaran Jalan Hamilton Jangka bermula September 1998 45,000
di Persimpangan Jalan Van
Praagh Jangka bermula

5. Pemasangan Lampu Isyarat Jangka bermula September 1998 120,000
Pejalankaki di Jalan Tan Sri
Teh Ewe Lim dan Jalan Jelutong

6. Pelebaran jalan dan Jangka bermula Disember 1998 120,000
pemasangan lampu isyarat
di Persimpangan Jalan
Perak/Jalan Free School/
Lorong Perak

7. Cadangan pemasangan Jangka bermula Mac1999 100,000
lampu isyarat di Persimpangan
Jalan Tan Sri Teh Ewe Lim/
Jalan Sir Ibrahim


KADUN TELOK BAHANG


BIL. Projek JADUAL PELAKSANAAN ANGGARAN KOS(RM) CATATAN

1. Kompleks Sukan Balik Pulau Jangka bermula Disember,1998 5,000,000
atas Lot 49 & 51, Mk. G, DBD

2. Membina Pejabat Baru JKR 1998/1999 1,266,254.00
Balik Pulau


Kembali