MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEEMPAT DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KESEMBILAN
Soalan Ahli Kawasan Batu Lancang (Puan Chong Eng) bertanya kepada Ketua Menteri: 11. Senaraikan lokasi dan keluasan tanah kepunyaan MPPP, MPSP, PERDA, UDA, PDC dan Kerajaan Negeri.
Dun -
Exco DATO' HJ. AZHAR BIN IBRAHIM
Perkara Tanah

Jawapan


DATO' HJ. AZHAR BIN IBRAHIM

11. Tanah-tanah kepunyaan MPPP, MPSP, PERDA, UDA, PDC dan Kerajaan Negeri serta keluasan masing-masing adalah seperti berikut:-


KERAJAAN
Daerah MPPP MPSP PERDA UDA PDC NEGERI
(Ekar) (Ekar) (Ekar) (Ekar) (Ekar) (Ekar)


DTL 599.4922 - - 18.18 864.61 575.7695
DBD 65.071 - 489.26 50.0 165.93 4,421.875
SPU - 214.5 2836.76 157.09 25 820.35
SPT - 197.2 593.05 40.9 222.83 1,781.0
SPS - 12.70 753.67 107.15 5146 8,763.753
JUMLAH 664.5632 424.4 4672.74 373.32 6424.37 16,312.7475


Kembali