MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEEMPAT DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG KESEMBILAN
Soalan Ahli Kawasan Batu Lancang (Puan Chong Eng) bertanya kepada Ketua Menteri: 20. Senaraikan projek-projek pembangunan yang berada diparas 75 meter dan ke atas. Nyatakan lokasi, jenis pembangunan, pemajunya dan tarikh pelan diluluskan.
Dun -
Exco KETUA MENTERI
Perkara Pembangunan

Jawapan


Ketua Menteri:

20. Berdasarkan rekod Majlis Perbandaran Pulau Pinang berikut adalah senarai projek-projek yang terletak di atas tanah yang parasnya 75 meter (246 kaki) dan ke atas:-


Jenis Tarikh
No. Lokasi Projek Pembangunan Pemaju Diluluskan

1. Lot 81& 97 (Lot baru Membina tambahan Tan & Tan 11.10.90
418,419 & 658), Lot 1 blok 22 tingkat Dev. Sdn. Bhd.
423 & 424 (Lot baru pangsapuri 120
473-477 & 396) Sek. 2, unit & 2 tingkat
Mk.17, Bandar Batu podium letak kereta.
Ferringhi, Pulau Pinang.
(JPB/PM/531(LB)

2. Bukit Mutiara 35 buah rumah banglo Pemilik orang 20.03.91
(Pearl Hill), sesebuah dan 2 buah perseorangan hingga
Pulau Pinang rumah berkembar 15.04.98

3. Lot 1,2,3,19,153 Cadangan 1 blok Taman Ratu 25.07.91
154 & 155, D.T.L., pangsapuri 24 Sdn. Bhd.
Jalan Tanjong Bunga, tingkat (208 unit)
Pulau Pinang (LP.3695) dengan 2 tingkat
tempat letak kereta
dan 1 blok 6 tingkat
pangsapuri servis
(36 unit) Fasa 1A/1B.

4. Lot 39 sub-lot 000583, Cadangan 11 tingkat Mt. Pleasure 23.11.92
Sek.2, D.T.L., Batu pangsapuri Blok F, Corp. Sdn. Bhd.
Ferringhi, Pulau (62 unit) 7 tingkat
Pinang (LP.3255) pangsapuri Blok G
(98 unit)

5. Lot 6582, Mk.13., Rumah Pangsa Kos Tetuan Richvale 14.10.95
D.T.L.,Paya Terubong, Rendah (M)Sdn.Bhd.
Pulau Pinang

6. Lot 6582, Mk.13 D.T.L., Rumah Pangsa Kos Tetuan Richvale 14.10.95
Paya Terubong, Pulau Sederhana (M) Sdn.Bhd.
Pinang

7. Lot 7686, Mk.13.,D.T.L., Rumah Pangsa Tetuan Gelanggang 22.05.95
Paya Terubong, Pulau Kos Rendah Kemilau Sdn.Bhd.
Pinang


Tidak ada projek di Seberang Perai yang terletak atas tanah yang parasnya 75 meter dan ke atas.


Kembali