*/
Log Masuk
    Lupa Kata Laluan
KAJIAN KEBERKESANAN ePERKHIDMATAN
KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2016
Kajian ini adalah bagi mendapatkan input serta pandangan daripada para pengguna mengenai perkhidmatan online yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Hasil daripada kajian ini akan dinilai bagi meningkatkan keberkesanan perkhidmatan online yang disediakan. Untuk menyertai Kajian Keberkesanan ePerkhidmatan Kerajaan Negeri Pulau Pinang, sila klik di sini.Statistik Carian

Kekerapan Carian Soalan & Jawapan Tertinggi Mengikut Perkara 2016
-- 185 Lihat
Kerajaan Tempatan 104 Lihat
Tanah 86 Lihat
Pembangunan 63 Lihat
Kemudahan Awam 32 Lihat


* Data kekerapan adalah setakat 27/9/2015
Secara keseluruhan, sejumlah
109895
carian telah dilakukan sepanjang tahun 2015,
manakala

sepanjang 2016.


Soalan paling kerap dilihat dalam tempoh 30 hari:daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Popular


60 hari


Popular


2016
Soalan paling popular sepanjang 2016:


Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Apakah kerajaan merasa perlu operasinya diteruskan?
daripada ADUN: AHLI KAWASAN PENANTI (TUAN HAJI DAUD BIN TAHA)     (31 paparan)     Lihat


Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 4. Apakah rancangan masa hadapan kedai-kedai tuak ini?
daripada ADUN: AHLI KAWASAN PENANTI (TUAN HAJI DAUD BIN TAHA)     (11 paparan)     Lihat


Ahli Kawasan Batu Lanchang (Y.B. Encik Law Heng Kiang) bertanya kepada Ketua Menteri: 49. Nyatakan jumlah pelaburan baru asing bagi tahun 1998 dan 1999 di Negeri Pulau Pinang.
daripada ADUN: AHLI KAWASAN BAYAN LEPAS (YB. ENCIK LIM CHIEN AUN)     (0 paparan)     Lihat
Penyata Rasmi


* Kata Kunci akan digunakan untuk carian Soalan, Perkara, Jawapan dan Nama ADUN.

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Apakah kerajaan merasa perlu operasinya diteruskan?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 3. Sedarkah kerajaan bahawa ianya dalam keadaan yang tidak terurus?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 4. Apakah rancangan masa hadapan kedai-kedai tuak ini?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 5. Pulau Pinang telah cukup maju dalam penyediaan infrastruktur loji-loji air. Senaraikan semua loji air (dengan kapasiti gelen simpanan setiap loji air) yang ada di negeri ini.
Perkara: Kemudahan Awam     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 6. Adakah kerajaan mempunyai suatu dasar pembangunan di kawasan tadahan air dan di sekeliling loji-loji air?
Perkara: Kemudahan Awam     DUN: -
Lihat

Dipaparkan 1 - 5 drpd. 16,403 rekod
Halaman