*/
Log Masuk
    Lupa Kata Laluan
Dijemput Tuan/Puan untuk melaksanakan penilaian Sistem Adun.Net bagi tujuan analisa dan penambahbaikan sistem. Atas penyertaan tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sila klik pautan seperti berikut.Statistik Carian

Kekerapan Carian Soalan & Jawapan Tertinggi Mengikut Perkara 2017
-- 265 Lihat
Tanah 176 Lihat
Kerajaan Tempatan 123 Lihat
Pembangunan 89 Lihat
ADUN 49 Lihat


* Data kekerapan adalah setakat 27/9/2015
Secara keseluruhan, sejumlah

carian telah dilakukan sepanjang tahun 2016,
manakala

sepanjang 2017.


Soalan paling kerap dilihat dalam tempoh 30 hari:daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Popular


60 hari


Popular


2017
Soalan paling popular sepanjang 2017:


Ahli Kawasan Berapit (Y.B. Encik Lau Chiek Tuan) bertanya kepada Ketua Menteri: 3. Apakah garis panduan yang diambil Kerajaan Tempatan (MPSP) terhadap pemasangan stesyen pemancar gelombang? Nyatakan: (a) Bilangan stesyen pemancar gelombang komunikasi yang dipasang atas bangunan dan senaraikan semua lokasi dengan tepat (termasuk yang haram)? (b) Syarat-syarat yang dikenakan terhadap pemasangan stesyen tersebut. Adakah pemilik stesyen perlu membayar sebarang bayaran? Jika ya, sila nyatakan jenis bayaran dan nilai bayaran? (c) Bilangan aduan (bersama lokasi yang terlibat) yang telah dikemukakan terhadap pemasangan stesyen sedemikian? (d) Tindakan dan langkah-langkah yang telah diambil terhadap aduan tersebut?
daripada ADUN: AHLI KAWASAN BERAPIT(YB ENCIK LAU CHIEK TUAN)     (0 paparan)     Lihat


Jelaskan : (a) Mengapakah tanah-tanah PDC tidak dijual terus kepada Syarikat Ikano untuk membangunkan IKEA tetapi dijual kepada ASPEN Group sebelum dijual kepada IKANO? (b) Adakah projek KOMTAR Walk satu kegagalan. Berapakah jumlah kerugian PDC kerana tiada pendapatan yang dapat dikutip sejak KOMTAR Walk ini diberikan kepada syarikat swasta? CATATAN: YB.DATO SERI SUK MOHON TUAN JADI KJAB (1) DAN PDC JADI KJAB (2) TK PTK(DUN) 27/10
daripada ADUN:     (1 paparan)     Lihat


Sejak kebelakangan ini Kerajaan Negeri didapati telah banyak menjual tanah-tanah miliknya. (a) Apakah terdapat syarikat-syarikat asing yang membelinya? (b) Jika ya, syarikat dari negara manakah yang telah membelinya dan berapakah sebutharga yang telah dijual?
daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat
Penyata Rasmi


* Kata Kunci akan digunakan untuk carian Soalan, Perkara, Jawapan dan Nama ADUN.

Ahli Kawasan Berapit (Encik Lau Chiek Tuan) bertanya kepada Ketua Menteri: 3. Sila beritahu bilangan permohonan bagi memperbaharui premium tanah perkampongan baru di Daerah Seberang Perai Tengah yang belum diluluskan? Mengapakah permohonan itu perlu mengambil masa begitu lama untuk diproses?
Perkara: Tanah     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Batu Lancang (Puan Chong Eng) bertanya kepada Ketua Menteri: 11. Senaraikan lokasi dan keluasan tanah kepunyaan MPPP, MPSP, PERDA, UDA, PDC dan Kerajaan Negeri.
Perkara: Tanah     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Berapit (Encik Lau Chiek Tuan) bertanya kepada Ketua Menteri: 15. Mengapakah Pihak Berkuasa Negeri tidak memberitahu kepada pemohon sebab-sebab permohonan ubah syarat kegunaan tanah ditolak?
Perkara: Tanah     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Pengkalan Kota (Encik Lee Hack Teik) bertanya kepada Ketua Menteri: 55. Dalam master plan pembangunan masa depan Pulau Pinang, adakah rumah-rumah setinggan di sekitar kawasan Weld Quay dan di atas jeti-jeti akan ditempatkan semula dan apakah perancangan untuk kawasan ini?
Perkara: Tanah     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Sungai Dua (Y.B. Encik Jasmin bin Mohamed) bertanya kepada Ketua Menteri: 66. Apakah langkah-langkah yang telah dan akan diambil Kerajaan untuk mengekalkan tanah-tanah pertanian di negeri ini?
Perkara: Tanah     DUN: -
Lihat

Dipaparkan 1 - 5 drpd. 533 rekod
Halaman