*/
Log Masuk
    Lupa Kata Laluan
Dijemput Tuan/Puan untuk melaksanakan penilaian Sistem Adun.Net bagi tujuan analisa dan penambahbaikan sistem. Atas penyertaan tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sila klik pautan seperti berikut.Statistik Carian

Kekerapan Carian Soalan & Jawapan Tertinggi Mengikut Perkara 2017
-- 265 Lihat
Tanah 176 Lihat
Kerajaan Tempatan 123 Lihat
Pembangunan 89 Lihat
ADUN 49 Lihat


* Data kekerapan adalah setakat 27/9/2015
Secara keseluruhan, sejumlah

carian telah dilakukan sepanjang tahun 2016,
manakala

sepanjang 2017.


Soalan paling kerap dilihat dalam tempoh 30 hari:daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Popular


60 hari


Popular


2017
Soalan paling popular sepanjang 2017:


Ahli Kawasan Berapit (Y.B. Encik Lau Chiek Tuan) bertanya kepada Ketua Menteri: 3. Apakah garis panduan yang diambil Kerajaan Tempatan (MPSP) terhadap pemasangan stesyen pemancar gelombang? Nyatakan: (a) Bilangan stesyen pemancar gelombang komunikasi yang dipasang atas bangunan dan senaraikan semua lokasi dengan tepat (termasuk yang haram)? (b) Syarat-syarat yang dikenakan terhadap pemasangan stesyen tersebut. Adakah pemilik stesyen perlu membayar sebarang bayaran? Jika ya, sila nyatakan jenis bayaran dan nilai bayaran? (c) Bilangan aduan (bersama lokasi yang terlibat) yang telah dikemukakan terhadap pemasangan stesyen sedemikian? (d) Tindakan dan langkah-langkah yang telah diambil terhadap aduan tersebut?
daripada ADUN: AHLI KAWASAN BERAPIT(YB ENCIK LAU CHIEK TUAN)     (0 paparan)     Lihat


Jelaskan : (a) Mengapakah tanah-tanah PDC tidak dijual terus kepada Syarikat Ikano untuk membangunkan IKEA tetapi dijual kepada ASPEN Group sebelum dijual kepada IKANO? (b) Adakah projek KOMTAR Walk satu kegagalan. Berapakah jumlah kerugian PDC kerana tiada pendapatan yang dapat dikutip sejak KOMTAR Walk ini diberikan kepada syarikat swasta? CATATAN: YB.DATO SERI SUK MOHON TUAN JADI KJAB (1) DAN PDC JADI KJAB (2) TK PTK(DUN) 27/10
daripada ADUN:     (1 paparan)     Lihat


Sejak kebelakangan ini Kerajaan Negeri didapati telah banyak menjual tanah-tanah miliknya. (a) Apakah terdapat syarikat-syarikat asing yang membelinya? (b) Jika ya, syarikat dari negara manakah yang telah membelinya dan berapakah sebutharga yang telah dijual?
daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat
Penyata Rasmi


* Kata Kunci akan digunakan untuk carian Soalan, Perkara, Jawapan dan Nama ADUN.

Ahli Kawasan Berapit (Encik Lau Chiek Tuan) bertanya kepada Ketua Menteri: 17. Nyatakan badan-badan kerajaan, agensi kerajaan dan pertubuhan-pertubuhan lain yang telah menyertai program bercucuk tanam untuk membantu memulihkan ekonomi negara? Sebutkan tahap pencapaian program tersebut.
Perkara: ADUN     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Permatang Pasir (Dato’ Haji Ahmad bin Saad) bertanya kepada Ketua Menteri: 50. Berapakah peruntukan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri dalam program pengindahan kawasan lanskap di kawasan DUN Permatang Pasir. Berapakah jumlah yang diperuntukkan dan nyatakan kawasan-kawasan yang terlibat?
Perkara: ADUN     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Seberang Jaya (Y.B. Dato’ Abdul Latiff b. Mirasa) bertanya kepada Ketua Menteri: 6. Sila nyatakan status penswastaan pengurusan pelupusan sisa pepejal dan pembersihan bagi MPSP dan MPPP.
Perkara: ADUN     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Permatang Pasir (Y.B. Encik Mohd. Hamdan bin Abd. Rahman) bertanya kepada Ketua Menteri: 6. Berikan penjelasan secara terperinci mengenai peruntukan pembangunan yang disalurkan kepada Wakil Rakyat dan dalam bentuk apakah peruntukan tersebut dibuat dan adakah ianya juga meliputi Wakil Rakyat daripada kalangan parti pembangkang. Ketua Menteri: Soalan ini dijawab bersama dengan soalan No. 2 Y.B. ADUN Penanti 6. Kerajaan Negeri tiada menyediakan peruntukan khas kepada Ahli Yang Berhormat (ADUN) sebaliknya peruntukan yang disediakan ialah bagi kawasan Dewan Undangan Negeri (KADUN). Peruntukan bagi setiap KADUN adalah seperti berikut: P17 – 02 ( Pembangunan) - RM 60,000.00 P17 – 03 (Bekalan) - RM 80,000.00 _________________________________________________ JUMLAH - RM 140,000.00 Peruntukan KADUN ini diagihkan di atas budi bicara kerajaan negeri dan diuruskan oleh Pejabat Pembangunan Negeri dan Pejabat Daerah. Kedua-dua Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) telah memperuntukkan sejumlah RM300,000.00 bagi setiap KADUN untuk Projek Infrastruktur dan Kemudahan Awam bagi tahun 1998 dan 1999. MPPP dan MPSP juga mengadakan peruntukan bagi Kempen Kebersihan dan Anti-Nyamuk sebanyak RM200,000.00 setiap KADUN pada tahun 1999. Tiada peruntukan disediakan oleh Kerajaan Negeri atau MPPP dan MPSP untuk Ahli Parlimen.
Perkara: ADUN     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Bukit Tengah (Y.B. Dato’ Liang Thau Sang) bertanya kepada Ketua Menteri: 16. Apakah program/aktiviti/kegiatan/majlis yang berkaitan dengan kebajikan dan masyarakat dianjurkan atau diadakan oleh pihak Kerajaan Negeri di KADUN Bukit Tengah?
Perkara: ADUN     DUN: -
Lihat

Dipaparkan 1 - 5 drpd. 2,743 rekod
Halaman