*/
Log Masuk
    Lupa Kata Laluan
Dijemput Tuan/Puan untuk melaksanakan penilaian Sistem Adun.Net bagi tujuan analisa dan penambahbaikan sistem. Atas penyertaan tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sila klik pautan seperti berikut.Statistik Carian

Kekerapan Carian Soalan & Jawapan Tertinggi Mengikut Perkara 2019
-- 489 Lihat
Tanah 325 Lihat
Kerajaan Tempatan 274 Lihat
ADUN 165 Lihat
Pembangunan 161 Lihat


* Data kekerapan adalah setakat 27/9/2015
Secara keseluruhan, sejumlah

carian telah dilakukan sepanjang tahun 2018,
manakala

sepanjang 2019.


Soalan paling kerap dilihat dalam tempoh 30 hari:daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Popular


60 hari


Popular


2019
Soalan paling popular sepanjang 2019:


Ahli Kawasan Berapit (Y.B. Encik Lau Chiek Tuan) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Adakah punca banjir kilat pada 5 Ogos 1999 dan 25 Oktober 1999 telah dikenalpasti. (a) Jika telah dikenal pasti, sila nyatakan puncanya. (b) Berapa ramaikah penduduk/mangsa yang terlibat dalam banjir kilat tersebut? (c) Adakah jumlah kerugian akibat kedua-dua banjir kilat tersebut telah diketahui? Sila nyatakan. (d) Nyatakan tindakan yang diambil oleh kerajaan terhadap kerugian akibat kematian ternakan selepas banjir. Jika gantirugi berupa wang telah diberi, sila nyatakan jumlah tersebut.
daripada ADUN: AHLI KAWASAN BERAPIT(YB ENCIK LAU CHIEK TUAN)     (0 paparan)     Lihat


Nyatakan statistik bilangan ibu tunggal dan ibu tinggal sehingga setakat ini. Apakah hasrat dan perancangan Kerajaan Negeri untuk membantu golongan ini misalnya dari segi meningkatkan sumber pendapatan mereka, sokongan moral dan sebagainya? Sila huraikan.
daripada ADUN:     (1 paparan)     Lihat


(a) Adakah Kerajaan Negeri bercadang untuk menambahkan lagi peruntukan / bantuan kepada sektor perikanan seperti mewujudkan satu "One Stop Centre" pendaratan ikan yang lebih efektif dan efisien di Daerah Timur Laut? (b) Apakah bantuan dari Kerajaan Pusat kepada sektor perikanan di Pulau Pinang ?
daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat
Penyata Rasmi


* Kata Kunci akan digunakan untuk carian Soalan, Perkara, Jawapan dan Nama ADUN.

Adakah Kerajaan Negeri membuat perancangan untuk penempatan semula terlebih dahulu sebelum tindakan meroboh gerai diambil. Jika ada, apakah perancangan tersebut? Jika tidak ada, sila beri sebab-sebab.
Perkara: --     DUN: -
Lihat

Atas inisiatif kerajaan negeri, berapakah jumlah koperasi yang telah berjaya di wujudkan sejak tahun 2008 dan apakah kejayaan bagi setiap koperasi ini sehingga kini? Berapakah jumlah mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan berkaitan koperasi telah diadakan, pecahan mengikut tahun dan apakah program serta kejayaan yang telah dicapai oleh jawatankuasa ini?
Perkara: --     DUN: -
Lihat

Masalah kesesakan lalu lintas dan kekurangan tempat letak kereta kian bertambah buruk di kawasan Padang Tembak. Adakah pihak berkenaan mempunyai penyelesaian yang setimpal dan apakah langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil?
Perkara: --     DUN: -
Lihat

Apakah mekanisma atau solusi untuk pengusaha-pengusaha kuda di Batu Feringhi untuk beroperasi secara teratur dan sah?
Perkara: --     DUN: -
Lihat

Di KADUN Sungai Pinang, sila kemukakan maklumat terperinci tentang senarai nama pemegang TOL. Berapa lamakah tempoh masa yang diberikan, tempoh akan tamat dan keluasan tanah yang diberikan kepada pemegang TOL?
Perkara: --     DUN: -
Lihat

Dipaparkan 1 - 5 drpd. 1,450 rekod
Halaman