*/
Log Masuk
    Lupa Kata Laluan
Dijemput Tuan/Puan untuk melaksanakan penilaian Sistem Adun.Net bagi tujuan analisa dan penambahbaikan sistem. Atas penyertaan tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sila klik pautan seperti berikut.Statistik Carian

Kekerapan Carian Soalan & Jawapan Tertinggi Mengikut Perkara 2020
-- 528 Lihat
Tanah 350 Lihat
Kerajaan Tempatan 313 Lihat
ADUN 195 Lihat
Pembangunan 190 Lihat
Soalan paling kerap dilihat dalam tempoh 30 hari:daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Popular


60 hari


Popular


2020
Soalan paling popular sepanjang 2020:


Ahli Kawasan Datok Keramat (Y.B. Encik Lim Boo Chang) bertanya kepada Ketua Menteri: 10. Adakah kajian komprehensif dijalankan bagi sistem pengangkutan di Pulau Pinang? Jika ada, sila berikan nama-nama perunding, kos yang terlibat dan nyatakan sama ada kajian tersebut akan dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri?
daripada ADUN: AHLI KAWASAN DATOK KERAMAT(YB LIM BOO CHANG)     (0 paparan)     Lihat


Huraikan dengan terperinci sumbangan bidang perindustrian, pelancongan , perkhidmatan swasta dan awam, perumahan dan kuari kepada ekonomi Negeri Pulau Pinang. Apakah strategi kerajaan mempertingkatkan GDP Negeri dan kesempatan pekerjaan untuk menjaga golongan tengah agar kualiti dipertingkatkan, terutamanya satu orang satu rumah tercapai dan rumah mampu milik mencukupi.
daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Huraikan dengan data yang terperinci isu-isu dihadapi transgender (termasuk mak nyah dan pak nyah) sebagai genderisme spectrum. Apakah polisi dan strategi kerajaan tubuhkan Jawatankuasa Gender Equality untuk menanganinya?
daripada ADUN:     (1 paparan)     Lihat
Penyata Rasmi


* Kata Kunci akan digunakan untuk carian Soalan, Perkara, Jawapan dan Nama ADUN.

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Apakah kerajaan merasa perlu operasinya diteruskan?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 3. Sedarkah kerajaan bahawa ianya dalam keadaan yang tidak terurus?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 4. Apakah rancangan masa hadapan kedai-kedai tuak ini?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Sungai Puyu (Encik Loo Ah Dee) bertanya kepada Ketua Menteri: 6. Adakah projek pasar awam di Jalan Ong Yi How, Butterworth (lot 977, 1067, 1068, 1069, 439 Mukim 14) dibina oleh pihak swasta? Jika ya, apakah jenis pasar awam tersebut? Nyatakan keluasan bilangan tingkat bangunan pasar berkenaan dan berapakah gerai yang akan dibina?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Bukit Tengah (Dato’ Liang Thau Sang) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Bolehkah Y.A.B. Ketua Menteri beritahu bilakah pihak Tetuan Northern Waste Industries akan mengambilalih ‘solid waste management activities and public cleansing’ daripada pihak Majlis Perbandaran Seberang Perai dan Majlis Perbandaran Pulau Pinang secara interim?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Dipaparkan 1 - 5 drpd. 1,247 rekod
Halaman