*/
Log Masuk
    Lupa Kata Laluan
Dijemput Tuan/Puan untuk melaksanakan penilaian Sistem Adun.Net bagi tujuan analisa dan penambahbaikan sistem. Atas penyertaan tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sila klik pautan seperti berikut.Statistik Carian

Kekerapan Carian Soalan & Jawapan Tertinggi Mengikut Perkara 2022
-- 690 Lihat
Kerajaan Tempatan 463 Lihat
Tanah 418 Lihat
Pembangunan 285 Lihat
ADUN 247 Lihat
Soalan paling kerap dilihat dalam tempoh 30 hari:daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Popular


60 hari


Popular


2022
Soalan paling popular sepanjang 2022:


II. Ahli Kawasan Pengkalan Kota (Y.B. Encik Lee Hack Teik) bertanya kepada Ketua Menteri: 1. Bagaimanakah Kerajaan Negeri bercadang untuk mengatasi masalah banjir yang sering berlaku di kawasan bandar akibat high tide? Dalam Kawasan Pengkalan Kota, tempat-tempat seperti Lebuh McNair, Jalan Magazine, Lebuh Macallum, Lebuh Katz biasanya mengalami banjir selama 6 hari pada setiap bulan akibat high tide. Adakah pihak Jabatan Pengairan dan Saliran dan Majlis Perbandaran Pulau Pinang mempunyai cadangan untuk membina Tidal Gate bagi membendung masalah banjir?
daripada ADUN: AHLI KAWASAN PENGKALAN KOTA (YB. ENCIK LEE HACK TEIK)     (0 paparan)     Lihat


Sila nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kerajaan Negeri dalam usaha mempertingkatkan sektor pelancongan di Seberang Perai?
daripada ADUN: YB. ONG CHIN WEN     (0 paparan)     Lihat


Sila senaraikan bandar luar negara yang merupakan sister city atau bandar persahabatan kepada Pulau Pinang/MPPP/MPSP serta tarikh menjalin hubungan tersebut dimeterai. CATATAN: Keputusan mesyuarat pada 30.4.2014 Perubahan bagi Exco/KJAB
daripada ADUN: YB. ONG CHIN WEN     (0 paparan)     Lihat
Penyata Rasmi


* Kata Kunci akan digunakan untuk carian Soalan, Perkara, Jawapan dan Nama ADUN.

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Apakah kerajaan merasa perlu operasinya diteruskan?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 3. Sedarkah kerajaan bahawa ianya dalam keadaan yang tidak terurus?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 4. Apakah rancangan masa hadapan kedai-kedai tuak ini?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Sungai Puyu (Encik Loo Ah Dee) bertanya kepada Ketua Menteri: 6. Adakah projek pasar awam di Jalan Ong Yi How, Butterworth (lot 977, 1067, 1068, 1069, 439 Mukim 14) dibina oleh pihak swasta? Jika ya, apakah jenis pasar awam tersebut? Nyatakan keluasan bilangan tingkat bangunan pasar berkenaan dan berapakah gerai yang akan dibina?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Bukit Tengah (Dato’ Liang Thau Sang) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Bolehkah Y.A.B. Ketua Menteri beritahu bilakah pihak Tetuan Northern Waste Industries akan mengambilalih ‘solid waste management activities and public cleansing’ daripada pihak Majlis Perbandaran Seberang Perai dan Majlis Perbandaran Pulau Pinang secara interim?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Dipaparkan 1 - 5 drpd. 1,247 rekod
Halaman