*/
Log Masuk
    Lupa Kata Laluan
Dijemput Tuan/Puan untuk melaksanakan penilaian Sistem Adun.Net bagi tujuan analisa dan penambahbaikan sistem. Atas penyertaan tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sila klik pautan seperti berikut.Statistik Carian

Kekerapan Carian Soalan & Jawapan Tertinggi Mengikut Perkara 2022
-- 690 Lihat
Kerajaan Tempatan 463 Lihat
Tanah 418 Lihat
Pembangunan 285 Lihat
ADUN 247 Lihat
Soalan paling kerap dilihat dalam tempoh 30 hari:daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Popular


60 hari


Popular


2022
Soalan paling popular sepanjang 2022:


II. Ahli Kawasan Pengkalan Kota (Y.B. Encik Lee Hack Teik) bertanya kepada Ketua Menteri: 1. Bagaimanakah Kerajaan Negeri bercadang untuk mengatasi masalah banjir yang sering berlaku di kawasan bandar akibat high tide? Dalam Kawasan Pengkalan Kota, tempat-tempat seperti Lebuh McNair, Jalan Magazine, Lebuh Macallum, Lebuh Katz biasanya mengalami banjir selama 6 hari pada setiap bulan akibat high tide. Adakah pihak Jabatan Pengairan dan Saliran dan Majlis Perbandaran Pulau Pinang mempunyai cadangan untuk membina Tidal Gate bagi membendung masalah banjir?
daripada ADUN: AHLI KAWASAN PENGKALAN KOTA (YB. ENCIK LEE HACK TEIK)     (0 paparan)     Lihat


Sila nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kerajaan Negeri dalam usaha mempertingkatkan sektor pelancongan di Seberang Perai?
daripada ADUN: YB. ONG CHIN WEN     (0 paparan)     Lihat


Sila senaraikan bandar luar negara yang merupakan sister city atau bandar persahabatan kepada Pulau Pinang/MPPP/MPSP serta tarikh menjalin hubungan tersebut dimeterai. CATATAN: Keputusan mesyuarat pada 30.4.2014 Perubahan bagi Exco/KJAB
daripada ADUN: YB. ONG CHIN WEN     (0 paparan)     Lihat
Penyata Rasmi


* Kata Kunci akan digunakan untuk carian Soalan, Perkara, Jawapan dan Nama ADUN.

Adakah Kerajaan Negeri membuat perancangan untuk penempatan semula terlebih dahulu sebelum tindakan meroboh gerai diambil. Jika ada, apakah perancangan tersebut? Jika tidak ada, sila beri sebab-sebab.
Perkara: --     DUN: -
Lihat

Atas inisiatif kerajaan negeri, berapakah jumlah koperasi yang telah berjaya di wujudkan sejak tahun 2008 dan apakah kejayaan bagi setiap koperasi ini sehingga kini? Berapakah jumlah mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan berkaitan koperasi telah diadakan, pecahan mengikut tahun dan apakah program serta kejayaan yang telah dicapai oleh jawatankuasa ini?
Perkara: --     DUN: -
Lihat

Masalah kesesakan lalu lintas dan kekurangan tempat letak kereta kian bertambah buruk di kawasan Padang Tembak. Adakah pihak berkenaan mempunyai penyelesaian yang setimpal dan apakah langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil?
Perkara: --     DUN: -
Lihat

Apakah mekanisma atau solusi untuk pengusaha-pengusaha kuda di Batu Feringhi untuk beroperasi secara teratur dan sah?
Perkara: --     DUN: -
Lihat

Di KADUN Sungai Pinang, sila kemukakan maklumat terperinci tentang senarai nama pemegang TOL. Berapa lamakah tempoh masa yang diberikan, tempoh akan tamat dan keluasan tanah yang diberikan kepada pemegang TOL?
Perkara: --     DUN: -
Lihat

Dipaparkan 1 - 5 drpd. 1,450 rekod
Halaman