*/
Log Masuk
    Lupa Kata Laluan
Dijemput Tuan/Puan untuk melaksanakan penilaian Sistem Adun.Net bagi tujuan analisa dan penambahbaikan sistem. Atas penyertaan tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sila klik pautan seperti berikut.Statistik Carian

Kekerapan Carian Soalan & Jawapan Tertinggi Mengikut Perkara 2020
-- 528 Lihat
Tanah 350 Lihat
Kerajaan Tempatan 313 Lihat
ADUN 195 Lihat
Pembangunan 190 Lihat
Soalan paling kerap dilihat dalam tempoh 30 hari:daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Popular


60 hari


Popular


2020
Soalan paling popular sepanjang 2020:


Ahli Kawasan Datok Keramat (Y.B. Encik Lim Boo Chang) bertanya kepada Ketua Menteri: 10. Adakah kajian komprehensif dijalankan bagi sistem pengangkutan di Pulau Pinang? Jika ada, sila berikan nama-nama perunding, kos yang terlibat dan nyatakan sama ada kajian tersebut akan dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri?
daripada ADUN: AHLI KAWASAN DATOK KERAMAT(YB LIM BOO CHANG)     (0 paparan)     Lihat


Huraikan dengan terperinci sumbangan bidang perindustrian, pelancongan , perkhidmatan swasta dan awam, perumahan dan kuari kepada ekonomi Negeri Pulau Pinang. Apakah strategi kerajaan mempertingkatkan GDP Negeri dan kesempatan pekerjaan untuk menjaga golongan tengah agar kualiti dipertingkatkan, terutamanya satu orang satu rumah tercapai dan rumah mampu milik mencukupi.
daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Huraikan dengan data yang terperinci isu-isu dihadapi transgender (termasuk mak nyah dan pak nyah) sebagai genderisme spectrum. Apakah polisi dan strategi kerajaan tubuhkan Jawatankuasa Gender Equality untuk menanganinya?
daripada ADUN:     (1 paparan)     Lihat
Penyata Rasmi


* Kata Kunci akan digunakan untuk carian Soalan, Perkara, Jawapan dan Nama ADUN.

Ahli Kawasan Berapit (Encik Lau Chiek Tuan) bertanya kepada Ketua Menteri: 3. Sila beritahu bilangan permohonan bagi memperbaharui premium tanah perkampongan baru di Daerah Seberang Perai Tengah yang belum diluluskan? Mengapakah permohonan itu perlu mengambil masa begitu lama untuk diproses?
Perkara: Tanah     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Batu Lancang (Puan Chong Eng) bertanya kepada Ketua Menteri: 11. Senaraikan lokasi dan keluasan tanah kepunyaan MPPP, MPSP, PERDA, UDA, PDC dan Kerajaan Negeri.
Perkara: Tanah     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Berapit (Encik Lau Chiek Tuan) bertanya kepada Ketua Menteri: 15. Mengapakah Pihak Berkuasa Negeri tidak memberitahu kepada pemohon sebab-sebab permohonan ubah syarat kegunaan tanah ditolak?
Perkara: Tanah     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Pengkalan Kota (Encik Lee Hack Teik) bertanya kepada Ketua Menteri: 55. Dalam master plan pembangunan masa depan Pulau Pinang, adakah rumah-rumah setinggan di sekitar kawasan Weld Quay dan di atas jeti-jeti akan ditempatkan semula dan apakah perancangan untuk kawasan ini?
Perkara: Tanah     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Sungai Dua (Y.B. Encik Jasmin bin Mohamed) bertanya kepada Ketua Menteri: 66. Apakah langkah-langkah yang telah dan akan diambil Kerajaan untuk mengekalkan tanah-tanah pertanian di negeri ini?
Perkara: Tanah     DUN: -
Lihat

Dipaparkan 1 - 5 drpd. 533 rekod
Halaman