*/
Log Masuk
    Lupa Kata Laluan
Dijemput Tuan/Puan untuk melaksanakan penilaian Sistem Adun.Net bagi tujuan analisa dan penambahbaikan sistem. Atas penyertaan tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sila klik pautan seperti berikut.Statistik Carian

Kekerapan Carian Soalan & Jawapan Tertinggi Mengikut Perkara 2023
-- 736 Lihat
Kerajaan Tempatan 533 Lihat
Tanah 442 Lihat
Pembangunan 300 Lihat
ADUN 288 Lihat
Soalan paling kerap dilihat dalam tempoh 30 hari:daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Popular


60 hari


Popular


2023
Soalan paling popular sepanjang 2023:


Ahli Kawasan Batu Lanchang (Y.B. Encik Law Heng Kiang) bertanya kepada Ketua Menteri: 58. Adakah Kerajaan Negeri telah mengenal pasti tanah-tanah kerajaan untuk projek perumahan kos rendah? Jika ya, nyatakan lokasi dan tarikh projek yang akan dimulakan.
daripada ADUN: AHLI KAWASAN BATU LANCANG (YB. ENCIK LAW HENG KIANG)     (0 paparan)     Lihat


Berapakah kes-kes denggi dan malaria mengikut KADUN dan nyatakan jumlah kes dan punca-punca di setiap KADUN?
daripada ADUN: YB. DATO HAJI MOHD. SALLEH BIN MAN     (0 paparan)     Lihat


Terdapat pemilik-pemilik rumah kos rendah yang menyewakan unit mereka kepada pihak lain. (a) Apakah tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan Negeri terhadap mereka? (b) Berapakah jumlah bilangan unit rumah kos rendah yang didapati disewakan oleh pemilik mengikut daerah masa kini.
daripada ADUN: YB. DATO HAJI MOHD. SALLEH BIN MAN     (0 paparan)     Lihat
Penyata Rasmi


* Kata Kunci akan digunakan untuk carian Soalan, Perkara, Jawapan dan Nama ADUN.

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Apakah kerajaan merasa perlu operasinya diteruskan?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 3. Sedarkah kerajaan bahawa ianya dalam keadaan yang tidak terurus?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 4. Apakah rancangan masa hadapan kedai-kedai tuak ini?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 5. Pulau Pinang telah cukup maju dalam penyediaan infrastruktur loji-loji air. Senaraikan semua loji air (dengan kapasiti gelen simpanan setiap loji air) yang ada di negeri ini.
Perkara: Kemudahan Awam     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 6. Adakah kerajaan mempunyai suatu dasar pembangunan di kawasan tadahan air dan di sekeliling loji-loji air?
Perkara: Kemudahan Awam     DUN: -
Lihat

Dipaparkan 1 - 5 drpd. 16,403 rekod
Halaman