*/
Log Masuk
    Lupa Kata Laluan
Dijemput Tuan/Puan untuk melaksanakan penilaian Sistem Adun.Net bagi tujuan analisa dan penambahbaikan sistem. Atas penyertaan tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sila klik pautan seperti berikut.Statistik Carian

Kekerapan Carian Soalan & Jawapan Tertinggi Mengikut Perkara 2021
-- 638 Lihat
Kerajaan Tempatan 423 Lihat
Tanah 407 Lihat
ADUN 235 Lihat
Pembangunan 222 Lihat
Soalan paling kerap dilihat dalam tempoh 30 hari:daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Popular


60 hari


Popular


2021
Soalan paling popular sepanjang 2021:


Ahli Kawasan Sungai Puyu (Y.B. Encik Loo Ah Dee @ Lee Ah Lee) bertanya kepada Ketua Menteri: 5. Masalah lampu jalan yang tidak bernyala sering berlaku di sekitar KADUN Sungai Puyu dan sudah menjadi satu kenyataan yang tidak dapat dinafikan. Penduduk di sekitar KADUN Sungai Puyu begitu kecewa sekali akan perkhidmatan yang diberikan oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB). Adakah pihak yang berkenaan mengambil inisiatif untuk memerhati serta memastikan pihak TNB selalu peka terhadap perkhidmatan lampu jalan yang dibekalkan TNB dalam keadaan baik serta berfungsi selalu? Ketua Menteri: 5. Pihak Tenaga Nasional Berhad (TNB) memang peka terhadap masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan ini. Sebagai usaha-usaha untuk mengatasi masalah ini, pihak TNB mengambil langkah-langkah berikut:- (i) Menukar semula lampu yang uzur/lama di kawasan tersebut dan kawasan Butterworth. (ii) Lampu yang tidak menyala kerana line contact akan dipasang line shrouds atau menukar talian tidak bersalut kepada jenis yang bersalut (Aerial Bundle Cable). (iii) Kerja-kerja mencantas dahan juga dibuat di kawasan yang terdapat banyak pokok besar. (iv) Menambah pembekal bagi talian yang melebihi muatan beban. (v) Menukar suis waktu kepada photo cell untuk mengelak dari menyala tidak ikut waktu. Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) telahpun mengadakan mesyuarat dengan TNB pada 26.11.1999 membincangkan perkara-perkara berkaitan lampu jalan. Sehubungan itu pihak Majlis telah membangkitkan kepada TNB berhubung permasalahan lampu jalan di KADUN Sungai Puyu dan meminta kerjasama TNB untuk memberikan perhatian yang lebih serius dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan permasalahan yang dibangkitkan tidak berulang lagi.
daripada ADUN: AHLI KAWASAN SUNGAI PUYU ( YB ENCIK LOO AH DE @ LEE AH LEE)     (0 paparan)     Lihat


(a) Apakah keputusan siasatan bagi kes keruntuhan antena menara UMNO? (b) Adakah pihak MPPP telah menerima laporan lengkap mengenai kekukuhan dan kestabilan struktur konkrit sedia ada serta laporan pemeriksaan bangunan? (c) Bagaimanakah pihak MPPP memastikan keselamatan bangunan tinggi di dalam negeri?
daripada ADUN: YB. TEH LAI HENG     (0 paparan)     Lihat


Apakah rancangan pembangunan di Pulau Jerejak terutamanya pembangunan pelancongan?
daripada ADUN: YB. TEH LAI HENG     (0 paparan)     Lihat
Penyata Rasmi


* Kata Kunci akan digunakan untuk carian Soalan, Perkara, Jawapan dan Nama ADUN.

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Apakah kerajaan merasa perlu operasinya diteruskan?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 3. Sedarkah kerajaan bahawa ianya dalam keadaan yang tidak terurus?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 4. Apakah rancangan masa hadapan kedai-kedai tuak ini?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 5. Pulau Pinang telah cukup maju dalam penyediaan infrastruktur loji-loji air. Senaraikan semua loji air (dengan kapasiti gelen simpanan setiap loji air) yang ada di negeri ini.
Perkara: Kemudahan Awam     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 6. Adakah kerajaan mempunyai suatu dasar pembangunan di kawasan tadahan air dan di sekeliling loji-loji air?
Perkara: Kemudahan Awam     DUN: -
Lihat

Dipaparkan 1 - 5 drpd. 16,403 rekod
Halaman