*/
Log Masuk
    Lupa Kata Laluan
Dijemput Tuan/Puan untuk melaksanakan penilaian Sistem Adun.Net bagi tujuan analisa dan penambahbaikan sistem. Atas penyertaan tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sila klik pautan seperti berikut.Statistik Carian

Kekerapan Carian Soalan & Jawapan Tertinggi Mengikut Perkara 2022
-- 690 Lihat
Kerajaan Tempatan 463 Lihat
Tanah 418 Lihat
Pembangunan 285 Lihat
ADUN 247 Lihat
Soalan paling kerap dilihat dalam tempoh 30 hari:daripada ADUN:     (0 paparan)     Lihat


Popular


60 hari


Popular


2022
Soalan paling popular sepanjang 2022:


II. Ahli Kawasan Pengkalan Kota (Y.B. Encik Lee Hack Teik) bertanya kepada Ketua Menteri: 1. Bagaimanakah Kerajaan Negeri bercadang untuk mengatasi masalah banjir yang sering berlaku di kawasan bandar akibat high tide? Dalam Kawasan Pengkalan Kota, tempat-tempat seperti Lebuh McNair, Jalan Magazine, Lebuh Macallum, Lebuh Katz biasanya mengalami banjir selama 6 hari pada setiap bulan akibat high tide. Adakah pihak Jabatan Pengairan dan Saliran dan Majlis Perbandaran Pulau Pinang mempunyai cadangan untuk membina Tidal Gate bagi membendung masalah banjir?
daripada ADUN: AHLI KAWASAN PENGKALAN KOTA (YB. ENCIK LEE HACK TEIK)     (0 paparan)     Lihat


Sila nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kerajaan Negeri dalam usaha mempertingkatkan sektor pelancongan di Seberang Perai?
daripada ADUN: YB. ONG CHIN WEN     (0 paparan)     Lihat


Sila senaraikan bandar luar negara yang merupakan sister city atau bandar persahabatan kepada Pulau Pinang/MPPP/MPSP serta tarikh menjalin hubungan tersebut dimeterai. CATATAN: Keputusan mesyuarat pada 30.4.2014 Perubahan bagi Exco/KJAB
daripada ADUN: YB. ONG CHIN WEN     (0 paparan)     Lihat
Penyata Rasmi


* Kata Kunci akan digunakan untuk carian Soalan, Perkara, Jawapan dan Nama ADUN.

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 2. Apakah kerajaan merasa perlu operasinya diteruskan?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 3. Sedarkah kerajaan bahawa ianya dalam keadaan yang tidak terurus?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 4. Apakah rancangan masa hadapan kedai-kedai tuak ini?
Perkara: Kerajaan Tempatan     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 5. Pulau Pinang telah cukup maju dalam penyediaan infrastruktur loji-loji air. Senaraikan semua loji air (dengan kapasiti gelen simpanan setiap loji air) yang ada di negeri ini.
Perkara: Kemudahan Awam     DUN: -
Lihat

Ahli Kawasan Penanti (Tuan Haji Daud bin Taha) bertanya kepada Ketua Menteri: 6. Adakah kerajaan mempunyai suatu dasar pembangunan di kawasan tadahan air dan di sekeliling loji-loji air?
Perkara: Kemudahan Awam     DUN: -
Lihat

Dipaparkan 1 - 5 drpd. 16,403 rekod
Halaman